Podręcznik “Bliżej słowa” Ewy Horwath i Grażyny Kiełb przeznaczony jest dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa WSiP. W podręczniku skorelowano wiedzę o kulturze i literaturze z nauką o języku oraz ortografią. Zawarte w książce teksty literackie zostały uporządkowane według określonych kręgów tematycznych.

Podział na działy

  • Budować swoją tożsamość
  • Szukać drogowskazów
  • Nie ulegać złudzeniom
  • Być dla innych
  • Pilnować zgody
  • Cenić wolność
  • Nie tracić nadziei

Charakterystyka działu

Wszystkie działy zostały zbudowane według podobnego schematu. Zawierają teksty literackie (w całości lub we fragmentach), połączone wspólnym tematem lub motywem. W dziale pierwszym są teksty o domu rodzinnym i najbliższej okolicy człowieka, jego małej ojczyźnie. m.in. fragmenty książki Janiny Porazińskiej “Kto mi dał skrzydła”, fraszki Jana Kochanowskiego, Inwokacja z “Pana Tadeusza”. Pod tekstami umieszczono ćwiczenia ułatwiające omówienie tekstów, ich interpretację. W ramkach umieszczone zostały niezbędne informacje z zakresu teorii literatury.

W części zatytułowanej “Rady dla mówiących” zawarto zadania do lektury ( W tym dziale do “Pana Tadeusza” i “Latarnika”). Są również wskazówki dotyczące sztuki recytacji. W części “Rady dla piszących” znaleźć można informacje dotyczące konstruowania dłuższych wypowiedzi pisemnych, m.in. opisu przeżyć wewnętrznych, opisu sytuacji, rozprawki, listu otwartego, wywiadu oraz krótkich form wypowiedzi, np. kondolencji czy tekstów reklamowych.

W każdym dziale znajdują się zagadnienia z nauki o języku. Można w książce odnaleźć następujące treści: budowa słowotwórcza wyrazów, wyrazy podstawowe i pochodne, odmiana wyrazów, akcent i intonacja, budowa i rodzaje zdań, imiesłowy. Treści z nauki o języku znajdują się na kolorowych stronach, dzięki czemu łatwiej je odnaleźć.

W podręczniku po każdym dziale znajduje się część powtórzeniowa “Sprawdź się”. Najczęściej jest tam tekst źródłowy oraz polecenia do niego, w tym prośba o skonstruowanie samodzielnej wypowiedzi pisemnej na podany temat.

Wydawnictwo zapewniło uczniom również zeszyt ćwiczeń skorelowany z podręcznikiem. Zawiera on szeroki wybór zadań kształtujących różne umiejętności.